MÉS INFORMACIÓ PER ALS CLIENTS

QUÈ SÓN ELS BONS REACTIVA CENTRE HISTÒRIC

La campaña BONS REACTIVA CENTRE HISTÒRIC és una iniciativa de l’Ajuntament de València, duta a terme a partir d’un conveni firmat amb la Associació de Comerciants del Centre Històric de València, amb l’objectiu de fomentar la dinamització de l’activitat econòmica, comerç, hostaleria i altres serveis molt especialment en el Centre Històric de la ciutat de València, paralitzada de manera important per la crisi sanitària produïda per la pandèmia del covid-19.

En la campanya podran participar els establiments oberts al públic de comerç, hostaleria i serveis ubicats en qualsevol dels sis barrios que conformen el Centre Històric de València: el Carme, la Seu, la Xerea, el Mercat, el Pilar y Sant Francesc, que complisquen els requisits establits i s’hi adherisquen correctament a través d’este web. D’altra banda, podrà adquirir el bo qualsevol persona que ho desitge i l’utilitzarà per a l’adquisició de béns i/o servicis en estos establiments.

ON ES PODEN ADQUIRIR ELS BONS REACTIVA CENTRE HISTÒRIC
Els bons es podran adquirir a través d’esta web, fent clic en COMPRA EL TEU BONO. Qualsevol consumidor major de 16 anys podrà obtindre, associat a un DNI/NIE, un màxim de dos bons per a les compres o serveis en les establiments adherits a la campanya, dels quals el 50% del bo l’aportarà el client a través de la passarel•la de pagament habilitada en este web, i el 50% restant serà una aportació directa de l’Ajuntament de València. En definitiva, cada bo tindrà un valor de 100€.

Per a obtindre el bo, el sol•licitant s’ha d’inscriure en el web de la campanya, i ha d’abonar amb una targeta bancària, a través de la passarel•la de pagament, la mitat del preu del bo desitjat (50€). Una vegada adquirit el bono, la web la informarà en un desplegable les diverses oficines on pot anar a arreplegar el BONO REACTIVA CENTRE HISTÒRIC. El sol•licitant seleccionarà una oficina concreta, i se li enviarà un correu electrònic de manera automàtica. El Bono podrà arreplegar-se dos dies hàbils després de la compra del Bono.

QUAN ADQUIRIR ELS BONS REACTIVA CENTRE HISTÒRIC

El termini per a l’adquisició dels bons serà del 5 de novembre i finalitzarà a l’agotar-se el total de bons emesos i, com a màxim, el 20 de desembre del 2021.
L’accés als bons es determinarà per orde de petició, i es concediran a totes les persones que hagen presentat sol•licituds que complisquen els requisits establits en les bases, sense que en cap cas se supere el crèdit autoritzat en la convocatòria.

COM ADQUIRIR ELS BONS REACTIVA CENTRE HISTÒRIC

L’usuari haurà d’introduir les dades personals sol•licitades en la subscripció dels BONS REACTIVA CENTRE HISTÒRIC. A continuació, rebrà en el seu correu electrònic un mail indicant que la seua compra ha sigut realitzada correctament vinculada a su DNI/NIE, vinculat al seu DNI/NIE, de manera que els bons als quals accedisca estaran vinculats a estes dades personals. El consumidor que vullga arreplegar el BONO REACTIVA CENTRE HISTÒRIC d’una altra persona, haurà de presentar una autorització firmada i una fotocòpia del DNI del titular del BONO en el moment de la recollida.

L’usuari podrà adquirir un máximo de 2 bonos de 100,00€, un màxim de dos bons de 100,00€, fins a finalitzar-ne les existències, que ascendiran a un màxim de 100,00€ de subvenció, i que podran ser canviats en la compra de béns i/o servicis en els establiments adherits. Els bons podran ser acumulables entre si fins a un màxim de dos, sempre que es complisca la regla de bescanvi d’un màxim del 50% del valor de la compra subvencionat, sent el 50% restant a càrrec del consumidor.

COM CANJEAR LOS BONO REACTIVA CENTRE HISTÒRIC

ElS BONS REACTIVA CENTRE HISTÒRIC, podran ser utilitzats des del 20 de novembre fins el 20 de desembre de 2021, data en què finalitza la campanya promocional.

L’usuari que faça una compra o consumisca un servici en l’ establiment adherit podrà presentar un o dos bons per valor de 100,00 € per al seu bescanvi. L’establiment passarà el bono en format de targeta bancària prepagament pel datàfon. Si l’import de la compra en l’establiment excedira l’import del/s bono/s serà compatible amb qualsevol tipus de descompte,oferta o rebaixa disponible en l’establiment per al producte o servici que es desitja adquirir.

Es podrà utilitzar parcialment el saldo de les targetes en diverses compres o servicis, per la qual cosa el consumidor podrà accedir al saldo existent en la targeta a través d’un web habilitat a este efecte per l’entitat financera col•laboradora.

Els productes que s’adquirisquen a través del BONO podran ser canviats, si l’establiment ho autoritza, per un producte de preu igual o superior (abonant la diferència el/la client/a), però en cap cas es podrà sol•licitar la devolució dels diners. El comerç mostrarà en lloc visible i accessible per al públic, les condicions de compra del BONO REACTIVA CENTRE HISTÒRIC.

Els BONS REACTIVA CENTRE HISTÒRIC són per a ús exclusiu en els comerços adherits, i no permetrà la retirada d’efectiu. Es podrà consultar de manera gratuïta el saldo o moviments en 913346780 i la web http://www.tutarjetaregalo.com de Caixa Popular. No tindrà cap cost addicional. En el procés d’adquisició del bo a través del web el consumidor podrà seleccionar la sucursal de l’entitat bancària col•laboradora i a partir de quina data podrà arreplegar el bono.

FINS A QUAN ES PODEN CANVIAR ELS BONS REACTIVA CENTRE HISTÓRIC

Els BONS REACTIVA CENTRE HISTÒRIC podran ser utilitzats per a qualsevol compra o servici en els establiments adherits fins al 20 de desembre del 2021.

La quantitat no canviada en la targeta, una vegada passat el 20 de desembre de 2021, termini de vigència de la campanya promocional BONO REACTIVA CENTRE HISTÒRIC, ja no podrà ser utilitzat per la persona titular del bo comerç.
L’import dels bons adquirits i no canviats per les persones compradores dins del termini establit per a fer-ho es destinarà a la dinamització de la economia del Centre Històric de València.