INFORMACIÓ PER A L’ESTABLIMENT

QUÈ SÓN LOS BONS REACTIVA CENTRE HISTÒRIC

La campanya BONS REACTIVA CENTRE HISTÒRIC és una iniciativa de l’Ajuntament de València, duta a terme a partir d’un conveni firmat amb la Associació de Comerciants del Centre Històric de València, amb l’objectiu de fomentar la dinamització de l’activitat econòmica, comerç, hostaleria i altres serveis molt especialment en el Centre Històric de la ciutat de València, paralitzada de manera important per la crisi sanitària produïda per la pandèmia del covid-19.

En la campanya podran participar els establiments oberts al públic de comerç, hostaleria i serveis ubicats en qualsevol dels sis barrios que conformen el Centre Històric de València: el Carme, la Seu, la Xerea, el Mercat, el Pilar y Sant Francesc, que complisquen els requisits establits i s’hi adherisquen correctament a través d’este web. D’altra banda, podrà adquirir el bo qualsevol persona que ho desitge i l’utilitzarà per a l’adquisició de béns i/o servicis en estos establiments.

REQUISITS D’ADHESIÓ A LA CAMPANYA BO REACTIVA CENTRE HITÒRIC

 • Es podran adherir els establiments oberts al públic de comerç, hostaleria i serveis ubicats en qualsevol dels sis barrios que conformen el Centre Històric de València: el Carme, la Seu, la Xerea, el Mercat, el Pilar y Sant Francesc que estiguen donats d’alta en els IAE següents:
  • Agrupació 64: Comerç al detall de productes alimentaris realitzats en estableciment permanent.
    • Excepte el grup 646 (Comerç de tabacs i artícles de fumador), l’epígraf 647.5 (Productes alimentàries i begudes en máquines) i les persones o entitats públiques o privades que duen a terme la seua activitat en un equipament públic en règim cessió o concessió.
  • Agrupació 65. Comerç al detall de productes industrials no alimentaris dut a terme en establiments permanents.
    • Excepte el grup 655 (Comerç de combustibles, carburants i lubrificants) i l’epígraf 652.1 (Farmàcies).
  • Agrupació 97: Servicis personals. Excepte l’epígraf 973.2 (Màquines automàtiques, fotografies i fotocopiadores).
  • Agrupació 66. Grup 663. Comerç al detall fora d’un establiment comercial permanent (ambulància, mercats ambulants i mercats ocasionals o periòdics).
  • Altres Epígrafs
E312.2
E453
E454
E454.1
E454.2
E474
E491
E491.1
E491.2
E615.6
E644.5
E691.9
E755
E855.3
E887
E942.2
E963
E965.1
E965.2
E965.3
E965.4
E966.1
E966.9
E967.1
E967.2
E968
E968.1
E969.1
E981
E982.3
E989
P599
P861
P862
P882
P883
P886
A04
A942
E671
E671.1
E671.2
E671.3
E671.4
E671.5
E672
E673
E674
E675
E676
E677
E677.1
E677.9
E681
E682
E683
E684
E685
E686
A018
A019
 • Ser una PIME d’acord amb les normes de la UE.
 • El nombre de persones ocupades en l’establiment comercial no podrà ser superior a 12, en contractes de jornada completa o equivalent.
 • L’establiment en el qual es fa la comprao servici estarà ubicat en qualsevol dels sis barris que componen el Centre Històric de València. Si una empresa té diversos establiments comercials repartits per la ciutat, podrà tindre fins a un màxim de 12 persones treballadores en cada un dels establiments a jornada completa o equivalent.
 • Els requisits tècnics indispensables per a l’adhesió a la campanya per part dels establiments comercials és la possessió d’un telèfon mòbil amb connexió 4G o ordinador connectat a la xarxa wifi o internet ADSL. A més, haurà de disposar d’un dispositiu de cobrament o TPV amb banda per a la lectura de les targetes.
 • Disposar en l’establiment comercial a la vista dels compradors informació relativa a la Campanya Bons Reactiva Centre Històric, que serà facilitada per l’ Associació de Comerciants del Centre Històric de València.

COM ADHERIR-SE ALS BONS REACTIVA CENTRE HISTÒRIC

Els establiment oberts al públic que vullguen participar en BONO REACTIVA CENTRE HISTÒRIC, hauran d’inscriure’s del 3 al 17 de novembre de 2021, bé directament o bé a través de la Associació de Comerciants del Centre Històric de València, a través d’un formulari en el portal web prèviament habilitat per l’Associació de Comerciants del Centre Històric de València, en el qual es detallaran les dades següents:

 • Nom comercial.
 • Raó social i CIF.
 • Nom i cognoms del titular i dades de contacte.
 • Direcció o direccions dels establiments.
 • Telèfon de contacte, adreça electrònica.
 • Número de Comerç / FUC (número d’identificació del comerç), el qual té un màxim de nou posicions, que està indicat en el TPV.
 • Activitat comercial / Adjuntar document acreditatiu IAE.
 • Nombre de persones ocupades (inclòs l’autònom), indicant si ho són a temps parcial o complet.
 • Logotip de l’establiment comercial i enllaç en el web o perfil d’una xarxa social, a elecció del comerciant.
 • Associació a la qual es troba adherit.
 • Declaració responsable de compliment dels requisits establits per a participar en la campanya, amb indicació de CNAE o IAE d’activitat.

INSTRUCCIONS PER A LA INSCRIPCIÓ A BO REACTIVA CENTRE HISTÒRIC (del 3 al 17 de novembre de 2021)

 1. S’hauran d’omplir tots els camps obligatoris que apareixen en el formulari d’adhesió.
 2. El comerciant aportarà el logo del seu comerç i un enllaç de la xarxa social o del web perquè puga ser visualitzat pels potencials clients a través del web BONO REACTIVA CENTRE HISTÒRIC.
 3. S’haurà d’adjuntar el document acreditatiu de l’epígraf d’IAE en el qual està donat d’alta el comerç participant.
 4. Els camps que queden per completar apareixeran en roig en la part inferior de la pantalla.
 5. Per a formar part del programa, s’haurà d’acceptar la declaració responsable i les condicions que apareixen en la pantalla.
 6. Una vegada realitzats els passos anteriors, apareixerà el botó d’“Enviar”.
 7. En els pròxims dies, una vegada verificats els requisits, rebrà un correu electrònic en què se l’informarà de la seua adhesió o no a la campanya.
 8. Els establiments adherits figuraran en el botó “Establiments adherits”.
 9. Els negocis que disposen d’un únic CIF, però compten amb diversos establiments que complisquen els requisits de la campanya BO COMERÇ VLC, podran adherir-se tots i cada un d’ells de manera individual.

QUAN ACUDIRÀ EL CLIENT A COMPRAR AMB BO REACTIVA CENTRE HISTÒRIC

Qualsevol client podrà comprar amb la targeta BONO REACTIVA CENTRE HISTÒRIC a partir de la data que s’indique en www.bonoreactivacentrehistoric.com i fins al 20 de desembre de 2021 en els establiments adherits en forma i termini.

RESOLUCIÓ DE CONSULTES

En tot moment, amb un horari comercial 10:00 a 16:00h de lunes a viernes, de dilluns a divendres, els comerços adherits a la campanya comptaran amb un suport tècnic de l’Associació de Comerciants del Centre Històric de València a través d’atenció telefònica 679 31 35 30, així com de l’adreça electrònica bonoreactivacentrehistoric@centrehistoric.com , que els facilitarà suport en matèria de bescanvi de BONS, així com qualsevol altre requeriment d’ajuda que puga requerir l’establiment en el procés d’adhesió.