ARREPLEGA LA
TARGETA

CONSULTA ELS COMERÇOS ADHERITS

GASTA EL TEU BO

*A causa de procediments interns de Caixa Popular, el TPV pot tardar fins a 4 dies a activar-se des de la validació del comerç, perquè es puguen realitzar compres amb el bonoreactivacentrehistoric.

Podràs recollir el teu bo a partir de cinc dies hàbils des de la seu compra en l’oficina de Caixa Popular que hages seleccionat.

Només canviable en els establiments adherits

S'ha tancat la venda de bons.
Podràs consumir el teu bo fins el 20 de Desembre de 2021.

Preguntes freqüents

¿QUÈ SÓN ELS BO REACTIVA CENTRE HISTÒRIC?

La campanya BONS REACTIVA CENTRE HISTÒRIC és una iniciativa de l’Ajuntament de València, duta a terme sobre la base d’un conveni signat amb l’Associació de Comerciants del Centre Històric de València, amb l’objectiu de fomentar la dinamització de l’activitat econòmica, molt especialment en el Centre Històric de la València, paralitzada de manera important per la crisi sanitària produïda per la pandèmia del Covid 19.

Llegir més

En la campanya podran participar els establiments oberts al públic de l’epígrafs assenyalats en qualsevol dels sis barris que formen el Districte de Ciutat Vella de la ciutat de València que complisquen amb els requisits establits i s’adherisquen correctament a través d’aquesta web. D’altra banda, podrà adquirir el bo qualsevol persona que els desitge i l’utilitzarà per a l’adquisició de béns i/o serveis en aquests establiments.

¿ON ES PODEN ADQUIRIR ELS BO REACTIVA CENTRE HISTÒRIC?

Els bons es podran adquirir a través d’aquesta pàgina web, punxant en COMPRA EL TEU BO. Qualsevol consumidor major de 16 anys podrà obtindre, associat a un DNI/NIE, un màxim de dos bons per a les compres o serveis en els establiments adherits a la Campanya, dels quals el 50€ del bo l’aportarà el client a través de la passarel·la de pagament habilitada en aquesta web, sent el 50% restant aportació directa de l’Ajuntament de València. En definitiva, cada abonament tindrà un valor de 100€.

Llegir més

Per a obtindre el bo, el sol·licitant s’inscriurà en la web de la campanya i abonarà mitjançant targeta bancària a través de la passarel·la de pagament, el preu del bo desitjat (50€). Una vegada adquirit el bo, la web la informarà en un desplegable les diverses oficines que pot anar a recollir el BO REACTIVA CENTRE HISTÒRIC. El sol·licitant seleccionarà una oficina concreta i se li enviarà un mail de manera automàtica. El Bo podrà recollir-se dos dies hàbils després de la compra del Bo.

¿QUAN ADQUIRIR ELS BO REACTIVA CENTRE HISTÒRIC?

El termini per a l’adquisició dels bons serà del 5 de novembre i finalitzarà en esgotar-se el total dels bons emesos, i, com a màxim, el dia 20 de desembre del 2021.
La seua utilització per a la compra en els establiments oberts al públic adherits participants en la campanya des del moment en què s’òbriga el termini de consum, s’indicarà en la web, www.bonoreactivacentrehistoric.com i fins al 20 de desembre de 2021.
L’accés als bons es determinarà per ordre de petició i es concediran a totes les persones les sol·licituds de les quals reunisquen els requisits establits en les Bases, sense que en cap cas se supere el crèdit autoritzat en la convocatòria.

¿FINS QUAN CANVIAR ELS BO REACTIVA CENTRE HISTÓRIC?

Els BONS REACTIVA CENTRE HISTÒRIC podran ser utilitzats per a qualsevol compra o servei en els establiments adherits fins al 20 de desembre del 2021.

La quantitat no canviada en la targeta una vegada passat el 20 de desembre de 2021, termini de vigència de la campanya promocional BONO REACTIVA CENTRE HISTÒRIC, ja no podrà ser utilitzat per la persona titular del bo comercie.

Llegir més

L’import dels bons adquirits i no canviats per les persones compradores dins del termini establit per a això, es destinarà a la dinamització de l’economia del *Centre Històric de València.

¿COM CANVIAR ELS BO REACTIVA CENTRE HISTÒRIC?

Els BONS REACTIVA CENTRE HISTÒRIC, podran ser utilitzats des del dia en què s’òbriga el termini de consum, s’indicarà en la web, www.bonoreactivacentrehistoric.com. Els Bons seran recollits pels clients en Caixa Popular fins al 20 de desembre de 2021, data en la qual finalitza la campanya promocional.
L’usuari que realitze una compra o consumisca un servei en l’establiment adherit podrà presentar un bo per valor de 100,00€ per al seu bescanvi. L’establiment passarà el bo en format de targeta bancària prepagament pel datafono. Si l’import de la compra en l’establiment excedira de l’import del bo/s serà compatible amb qualsevol mena de descompte, oferta o rebaixa disponible en l’establiment per al producte o servei que es desitja adquirir.

Llegir més

Es podrà utilitzar parcialment el saldo de les targetes en diverses compres o serveis, per la qual cosa el consumidor podrà accedir al saldo existent en la targeta a través d’una web habilitada a aquest efecte per Caixa Popular.

Els productes que s’adquirisquen a través del BO podran ser canviats, si l’establiment l’autoritza, per un producte de preu igual o superior (abonant la diferència el/la client/a), però en cap cas es podrà sol·licitar la devolució dels diners. L’establiment mostrarà en lloc visible i accessible per al públic, les condicions de compra del BO REACTIVA CENTRE HISTÒRIC.

Els BONS REACTIVA CENTRE HISTÒRIC és per a ús exclusiu en els comerços adherits i no permetrà la retirada d’efectiu. Es podrà consultar la forma gratuïta el saldo o moviments en 913346780 i la web http://www.tutarjetaregalo.com de Caixa Popular. No tindrà cap cost addicional. En el procés d’adquisició del bono a través de la web el consumidor podrà seleccionar la sucursal de l’entitat bancària col·laboradora i a partir de quina data podrà recollir el bono.

¿COM ADQUIRIR ELS BO COMERÇ VLC?

Per a adquirir un bo, el consumidor haurà d’introduir les dades personals sol·licitat en la subscripció de BONO REACTIVA CENTRE HISTÒRIC. A continuació, rebrà en el seu correu electrònic un mail indicant que la seua compra ha sigut realitzada correctament vinculada al seu DNI/NIE, de manera que els Bons als quals accedisca estaran vinculats a aquestes dades personals. El consumidor que desitge recollir BONO REACTIVA CENTRE HISTÒRIC d’una altra persona, haurà de presentar una autorització signada i original del DNI del titular del BONO en el moment de la recollida.

Horari de recollida de targetes en Caixa Popular:
Dilluns a dijous: De 9 a 14 h
Divendres: De 9 a 17 h

Llegir més

L’usuari podrà adquirir un màxim de 2 bons de 100,00€, fins a fi d’existències, ascendint a un màxim de 100,00 € de subvenció, que podran ser canviats en la compra de béns i/o serveis en els establiments adherits. Els bons podran ser acumulables entre si fins a un màxim de dos sempre que es complisca la regla de bescanvi del 50% del valor de la compra subvencionat, sent el 50% restant a càrrec del consumidor.